Bokkatalogens redaktion 2022

Alla annonser

Barbara Huldén, redaktör
red@bokkatalogen.fi
tfn 040 562 5309

Tidskrifter

Förbundsarenan
Kim Malmberg, tidskriftsombud
kim.malmberg@forbundsarenan.fi
https://tidskrift.fi/

 

Producent och ombrytare

Peter Wikström
design@bokkatalogen.fi
tfn 040 534 4760

Facebook

Anna Wilhelmson
bokkatalogen@gmail.com
tfn 040 5517959

Ansvarig utgivare

Peter Wikström
Bokkatalogen
c/o Stil&form
Storkärrsvägen 30, 04130 Sibbo
design@bokkatalogen.fi
tfn 040 5344760
 

Den finlandssvenska bokkatalogen trycks på Bookwell i Borgå.

Den finlandssvenska bokkatalogen utges sedan 1986 som ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

© Bokkatalogen, c/o Stil&form, Storkärrsvägen 30, FI-04130 Sibbo, FINLAND