Bokkatalogens redaktion 2018

Alla annonser

Barbara Huldén, redaktör
red@bokkatalogen.fi
tfn 040 562 5309

Tidskriftsavdelningen

Thomas Rosenberg, redaktör
koordinator@tidskrift.fi
tfn 019 533 365; 050 528 7171

Producent och ombrytare

Peter Wikström
design@bokkatalogen.fi
tfn 040 534 4760

Facebook

Anna Wilhelmson
bokkatalogen@gmail.com
tfn 040 5517959

Ansvarig utgivare

Annika Pråhl, kulturombudsman
Den finlandssvenska bokkatalogen
c/o Svenska kulturfonden
PB 439, FIN-00101 Helsingfors
annika.prahl@kulturfonden.fi
tfn 050 566 6474
 

Den finlandssvenska bokkatalogen trycks på Painoyhtymä i Borgå.

Den finlandssvenska bokkatalogen utges sedan 1986 av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

© Den finlandssvenska bokkatalogen, c/o Svenska kulturfonden, PB 439, FIN-00101 Helsingfors, FINLAND