Välkommen till Bokkatalogen.fi.

Här kan du läsa Bokkatalogen 2017 i e-format:

 

 

 

Förordet i Bokkatalogen 2017

Lyft blicken från mobilen!

Vad associerar du till om jag säger ”text”? 

De flesta av oss tänker antagligen på svarta bokstäver tryckta på vitt papper. Men i dag finns en mycket bredare definition av begreppet.

Den finländska skolans nya läroplansgrunder lyfter fram multilitteracitet som en kompetens som ska genomsyra hela undervisningen. Det handlar i korthet om att begreppet text alltså inte längre syftar bara på det skrivna ordet. Också talat språk, kroppsspråk, siffror, symboler, grafer, notskrift, spel, bilder, film - ja vilka uttrycksformer som helst egentligen - ses som texter som vi läser, tolkar och själva producerar.

Utgående från den här tanken kan man alltså säga att vi alla håller på och läser precis hela tiden. Så varför allt detta bekymrade prat om barns och ungas minskade läsande, om bristen på läsande förebilder bland vuxna, om litteraturkritikens krympande utrymme, om tidningarnas ekonomiska utmaningar?

Ytterst handlar det om en oro för vad som händer med ett samhälle där det brister i människors förmåga att läsa med noggrannhet, koncentration, tålamod, inlevelse, förståelse, kritisk blick och fantasi. Enligt hjärnforskarna aktiveras olika delar av hjärnan när vi läser snabbt och snuttifierat på våra skärmar och när vi djupläser en längre text, till exempel en roman eller ett reportage. Och dagens värld behöver människor som kan läsa på båda sätten.

För oss alla som då och då yrvaket lyfter blicken från våra mobiltelefoner och börjar se oss om efter annan typ av läsning är det fantastiskt att kunna slå upp årets bokkatalog och börja välja och vraka i det stora urvalet av litteratur och tidskrifter om alla tänkbara ämnen. Här finns läsning för oss alla att försjunka i. 

Textfragment som flimrar förbi i det snabba flödet på internet lämnar sällan några djupa spår i oss. En bok som skapat bilder i vårt inre, som fått oss att känna och tänka efter på djupet bär vi med oss hela livet.

Katarina von Numers-Ekman

författare och modersmålslärare

 
 
© Den finlandssvenska bokkatalogen, c/o Svenska kulturfonden, PB 439, FIN-00101 Helsingfors, FINLAND