Foto: Bitte Westerlund.

Vad tycker du om årets katalog?

Den finlandssvenska bokkatalogen 2017 publiceras 26.10.2017. Den ger för 32:a gången en bred översikt över finlandssvensk utgivning, både böcker och tidskrifter. Vi som sammanställt katalogen är tacksamma för respons av alla intresserade, både medverkande och läsare.

Vi hoppas att just du vill bidra med ris och ros, idéer och utvecklingsförslag! Du kan antingen besvara förfrågan anonymt ELLER lämna dina kontaktuppgifter. 

Välkommen med och utveckla Bokkatalogen! Tack på förhand för värdefull respons

TILL FORMULÄRET >>

© Den finlandssvenska bokkatalogen, c/o Svenska kulturfonden, PB 439, FIN-00101 Helsingfors, FINLAND