Här kan du ladda ner Bokkatalogens mediekort.

Måtten och den tekniska informationen gäller alla som medverkar med tryckfärdig annons, både bokutgivare och kommersiella annonsörer.

Länk till Adobe Reader som behövs för att läsa pdf-filer:

http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html

Vill du medverka i Bokkatalogen?

Bokkatalogen utkommer en gång per år. 2017 års bokkatalog utkommer till Bokmässan i Helsingfors 26.10.2017. Anmälningsformuläret finns här. Välkommen med.

 

Boknotiser och tryckfärdiga bokannonser, prislista 2017

Alla förlag och andra utgivare av litteratur på svenska i Finland är välkomna att presentera sina nya böcker i Den finlandssvenska bokkatalogen. Välj mellan att medverka med boknotis(er) eller tryckfärdig bokannons.

Prislista 2017

- Boknotis med bild (max 1 bok)     70 €

- Tryckfärdig bokannons ¼ sida (minst 1 ny bok)*   200 €
- Tryckfärdig bokannons ½ sida (minst 2 nya böcker) *  305 €
- Tryckfärdig bokannons helsida (minst 3 nya böcker) *  500 €
- Tryckfärdig bokannons 2-9 sidor *     430 € per sida
- Tryckfärdig bokannons 10 sidor eller flera *   420 € per sida

- Tidskriftsnotis kostar 70 €. Kontakta tidskriftsredaktören för närmare information.

OBS: Tryckfärdiga annonser ska levereras färdigt ombrutna till design@bokkatalogen.fi senast 11.9.2017. Instruktioner finns på mediekortet.

"Ny bok" avser böcker med utgivningsår 2017 men också böcker från 2016 som inte presenterades i Den finlandssvenska bokkatalogen 2016.

Annonsalternativ utan begränsning i antal böcker eller böckernas utgivningsår kan bokas till marknadspriser via Barbara Huldén på adressen annons@bokkatalogen.fi.

© Den finlandssvenska bokkatalogen, c/o Svenska kulturfonden, PB 439, FIN-00101 Helsingfors, FINLAND