Här kan du ladda ner Bokkatalogens mediekort.

Måtten och den tekniska informationen gäller alla som medverkar med tryckfärdig annons, både bokutgivare och kommersiella annonsörer.

Länk till Adobe Reader som behövs för att läsa pdf-filer:

http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html

Vill du medverka i Bokkatalogen?

Bokkatalogen utkommer en gång per år. Bokkatalogen 2018 utkommer till Helsingfors bokmässa 25.10.2018. Anmälningsformuläret finns här. Välkommen med.

 

Boknotiser och tryckfärdiga bokannonser, prislista 2018

Alla förlag och andra utgivare av litteratur på svenska i Finland är välkomna att presentera sina nya böcker i Bokkatalogen. Välj mellan att medverka med boknotis(er) eller tryckfärdig bokannons.

Prislista 2018

- Boknotis med bild (max 1 bok)     85 €

- Tryckfärdig bokannons ¼ sida (minst 1 ny bok)*   210 €
- Tryckfärdig bokannons ½ sida (minst 2 nya böcker) *  330 €
- Tryckfärdig bokannons helsida (minst 3 nya böcker) *  530 €
- Tryckfärdig bokannons 2-9 sidor *     440 € per sida
- Tryckfärdig bokannons 10 sidor eller flera *   430 € per sida

- Tidskriftsnotis kostar 70 €. Kontakta tidskriftsredaktören för närmare information.

OBS: Annonserna skall anmälas senast 31.8.2018 på anmälningsformuläret och tryckfärdiga annonser ska levereras färdigt ombrutna till design@bokkatalogen.fi senast 7.9.2018. Instruktioner finns på mediekortet.

"Ny bok" avser böcker med utgivningsår 2018 men också böcker från 2017 som inte presenterades i Bokkatalogen 2017.

Annonsalternativ utan begränsning i antal böcker eller böckernas utgivningsår kan bokas till marknadspriser via Barbara Huldén på adressen annons@bokkatalogen.fi.

© Den finlandssvenska bokkatalogen, c/o Svenska kulturfonden, PB 439, FIN-00101 Helsingfors, FINLAND